WOZ waarde Utrecht, wat is de WOZ waarde nou eigenlijk precies?

Tuinaanleg

De WOZ waarde geeft de waarde van je huis, bedrijfspand, garage of ander onroerend goed aan. Deze WOZ waarde ontvang je over het algemeen aan het begin van het jaar in een officiële beschikking. De WOZ waarde heeft invloed op verschillende belastingen die je moet betalen. Onder andere de gemeentelijke belastingen. Deze valt ook aan het begin van het jaar op de mat. De WOZ waarde voor een soortgelijk huis kan verschillen per plaats of gemeente. Zo kan de WOZ waarde Utrecht hoger zijn dan die in Den Helder voor een zelfde soort pand. Menigeen is er veel mee geboeid om deze WOZ waarde zo laag mogelijk op papier te hebben staan met als doel zo min mogelijk belasting te betalen. Aan de andere kant, als je het pand wilt verkopen wil je graag de getaxeerde waarde zo hoog mogelijk hebben natuurlijk.

WOZ waarde Utrecht aanvechten

Om de WOZ waarde zo laag mogelijk op papier te krijgen kun je de beschikking die je aan het begin van het jaar ontvangt aanvechten. Je moet dan natuurlijk wel gegronde redenen hebben. Deze redenen moet je opstellen in een officieel bezwaarschrift en goed onderbouwen. Een reden voor verlaging van de WOZ waarde kan bijvoorbeeld zijn veranderende omgevingsfactoren rondom je huis. Het kan zo zijn dat je het huis hebt gekocht op het moment dat er rondom je kavel nog niets is gebouwd. Met andere woorden, er staan niet direct andere gebouwen om heen. Wat nou als er in de vijf jaar na aankoop van je woning een wijk achter of voor je woning gebouwd wordt? Dit komt het uitzicht niet ten goed en ook de waarde van je woning niet. De WOZ waarde Utrecht kan daardoor misschien wel een stuk lager uitkomen als je hem aanvecht.

Redenen om de opgelegde WOZ waarde aan te vechten

Een andere reden kan zijn dat er besloten is nadat jij je huis gekocht hebt, om er een doorgaande weg voorlangs te leggen op een meter of vijftig. Met als gevolg dat je de hele dag door verkeer voor je huis langs hebt. Met alle geluidshinder van dien. Grote kans dat dan je WOZ waarde Utrecht ook omlaag wordt gebracht. Echter gebeurd dit niet vanzelf. Je zult dus bezwaar moeten maken. Ook achterstallig onderhoud aan je woning, het verdwijnen van een winkels of openbaar vervoer in de omgeving van je woning en zelfs een nieuwe bestemming van een pand dat al bij je woonhuis in de buurt stond kan gevolgen hebben op de vermindering van de WOZ waarde. In dat geval moet je ook zeer zeker de WOZ waarde aanvechten.

Pas op, onderbouw grondig voor een positief resultaat

Als je in dit geval de WOZ waarde Utrecht gaat aanvechten (we gebruiken Utrecht even in dit voorbeeld maar het kan in elke plaats in Nederland zijn natuurlijk), moet je er wel rekening mee houden dat de kans bestaat dat het niet gehonoreerd wordt. Maar niet geschoten is altijd mis is een bekend gezegde. Je kunt de WOZ waarde Utrecht zelf aanvechten door met een duidelijke en goede onderbouwing te komen. 

Wil je er liever hulp bij, dan zijn er ook bureaus die je hierin ondersteunen. Zoek maar op WOZ waarde aanvechten in Utrecht en er komen al een paar goede opties naar voren bijvoorbeeld de Bezwaarmaker.